U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij Fysiotherapie het Kompas. Dat kan met een verwijzing van uw (huis)arts, maar ook zónder verwijzing.


De behandelingen psychosomatische fysiotherapie worden vergoed volgens het normale tarieven systeem binnen de zorgverzekeraars die gelden voor Kwaliteits-geregistreerde Fysiotherapeuten.


U kunt tegenwoordig zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut.Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.


Aanvullende verzekering


Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.


De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.
Tijdens uw eerstebezoek kan de fysiotherapeut u aangevenhoeveel behandelingen door de verzekeraar vergoed worden.Voordeze behandelingen is geen eigen risico verschuldigd.


Basisverzekering

Fysiotherapie wordt nog in 2 gevallen vergoed uit de basisverzekering:


Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen altijd vergoed. Indien nodig vergoedt de verzekeraar nog 9 behandelingen.
Bij volwassenen vindt vanaf de 21ste behandelingvergoeding uit de basisverzekering plaats als uw aandoening voor komt op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld.Voor deze behandelingen geldt het verplichte eigen risico. http://www.geld.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie-vanaf-18-jaar


De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. Voor deze behandelingen geldt het eigen risico dus niet.Als u onvoldoende behandelingen hebt verzekerd, komt het restant voor eigen rekening totdat u 20 behandelingen heeft gehad.


Bij alle aandoeningen die voorkomen op “de chronische lijst voor fysiotherapie” is een verwijzing nodig. Bij sommige chronische indicaties wordt er een periode vergoed uit de basisverzekering. Deze indicaties staan op de Chronische lijst voor fysiotherapie. Deze lijst omvat onder andere : status na botbreuken, na orthopedische operaties, bij bepaalde neurologische ziekten, COPD, bepaalde vormen van arterieel vaatlijden, oncologische aandoeningen, lymfe-oedeem aandoeningen, na operaties of bestraling.Reumatoïdeaandoeningen zijn vanaf 2019 ook kortdurend vanuit de basisverzekering gedekt.


De lijst is in te zien op https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen


Meer informatie


Als u vragen heeft over de vergoeding vanuit uw verzekering kunnen we dit uiteraard met u bespreken.U kunt ook altijd uw verzekeraar bellen voor vragen over vergoedingen.

Terugbelverzoek

Contactformulier