Fysiotherapie Het Kompas
Home
Therapievormen
Therapeut
Info en tarieven
Contact
Nieuws
links
Psychosomatische Fysiotherapie, Fysiotherapie, Houding en bewegingstherapie
Home

Fysiotherapie het kompas is sedert eind mei 2014 gesloten. Helene Peul heeft haar werkzaamheden voortgezet in Amsterdam.
Deze website is verouderd en zal sluiten.


Snel op de fiets een boodschap halen. Soepel door het verkeer manoeuvreren. In huis even een plintje schilderen. Fietsen, lopen, bukken, daar denkt u eigenlijk niet bij na. Tot het moment dat u last krijgt van een zeurende knie, pijn in uw rug of andere lichamelijke klachten… herkenbaar?

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte of een verkeerde beweging. De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zodanig dat u uit het leven kunt halen wat er in zit.

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Zo zijn er manueel fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, fysiotherapeuten voor ouderen (geriatriefysiotherapeuten), bekkenfysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeuten. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op psychosomatische klachten zoals vermoeidheid of benauwdheid, op vochtophopingen/lymfologie, hart- en vaatziekten en klachten rond het kaakgewricht.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie is in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het  KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings– of stressgerelateerde klachten en  lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak.

Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op deze lichamelijke klachten waardoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en lichamelijke klachten kunnen ontstaan.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan uw balans. Hij betrekt de
lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

Het complexe karakter van psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog, bedrijfsarts en/of andere disciplines.


                                                                                                                   

 HomeTherapievormenTherapeutInfo en tarievenContactNieuwslinks